قالب جدید پلاس93 را چگونه ارزیابی می کنید؟
(14.28%) 3
عالی
(9.523%) 2
خوب
(4.761%) 1
متوسط
(71.42%) 15
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 21