قالب جدید پلاس93 را چگونه ارزیابی می کنید؟
(12%) 3
عالی
(8%) 2
خوب
(8%) 2
متوسط
(72%) 18
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 25