قالب جدید پلاس93 را چگونه ارزیابی می کنید؟
(13.63%) 3
عالی
(9.090%) 2
خوب
(9.090%) 2
متوسط
(68.18%) 15
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 22